Moeilijk verstaanbaar Gedrag en Welbevinden in school

scholing & training

Traject – Welbevinden in school

Kinderen en jongeren die lekker in hun vel zitten, leren beter. Dit is wanneer ze zichzelf kunnen zijn, zich gezien voelen, gezond en veilig opgroeien in een ontwikkelgerichte omgeving. Of terwijl: wanneer zij een hoge mate van welbevinden ervaren. School speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van dit welbevinden. Leerlingen zijn er immers vele uren in de week. Maar hoe doe je dat als school? Maar hoe kan een school zo’n positief pedagogisch klimaat creëren waarin welbevinden de basis vormt?

Hét antwoord op moeilijk verstaanbaar gedrag in de klas!

Ontwikkeltaal.nl helpt je daarbij. Wij bieden:

 • Deskundige Begeleiding: ons team van experts ondersteunt scholen bij het creëren van een positief ontwikkelklimaat met welbevinden als basis.
 • Maatwerk: elke school heeft zijn eigen identiteit. Samen kijken we welke veranderbehoefte er is binnen jullie school is en maken we een plan om het welbevinden binnen jullie school te vergroten.
 • Inspiratie voor Docenten: We voorzien leraren van praktische tools en kennis om niet alleen hun eigen welzijn te bevorderen, maar ook dat van de leerlingen.
 • Inzicht in reeds aanwezige kwaliteiten en groeikansen
 • Langdurige impact: Wanneer welzijn centraal staat, zien we positieve effecten op zowel leraren als leerlingen. Leraren ervaren meer werkplezier, wat bijdraagt aan duurzamere werkrelaties. Het welbevinden dat leerlingen op school ervaren, heeft een blijvende positieve invloed op hun leven. Ze krijgen de kans om zich te ontwikkelen op het gebied van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, doelgerichtheid en veerkracht – fundamentele kwaliteiten voor een succesvolle toekomst.

 

Hoe bereiken we dit?

 • Betrokkenheid van alle partijen: leerlingen, docenten en schoolleiding staan centraal tijdens het traject. Ieders welbevinden en de interactiepatronen krijgen de aandacht die zij verdienen en nodig hebben.
 • Gerichte, stapsgewijze aanpak: na een zorgvuldige intake werken we samen aan een plan van aanpak.
 • Gesprekken, observaties, coaching en training: We staan gedurende de ondersteuningsperiode naast jullie, fungerend als klankbord en hulplijn om jullie doelen te verwezenlijken.
 • Opzetten van een stuurgroep welbevinden: Deze groep heeft als doel het bevorderen van een omgeving waar welbevinden centraal staat. Ze monitort het proces, stimuleert enthousiasme binnen de school en luistert naar feedback om verbeteringen door te voeren.
 • Duurzame implementatie: We streven naar blijvende veranderingen door ons te richten op de integratie van verbeteringen. Dit omvat het stellen van concrete doelen, regelmatige evaluaties en aanpassingen waar nodig.
 • Voortdurende ondersteuning: Ook na de initiële fase blijven we beschikbaar als klankbord, bieden we advies en hulp wanneer nodig. Ons doel is het behouden en verder ontwikkelen van een welzijnsgerichte omgeving met een blijvende impact op alle betrokkenen.

 

Welbevinden op school is geen eindpunt, maar een voortdurende inzet voor een omgeving waarin iedereen gedijt. Onze aanpak is gericht op duurzame verandering, waarbij welbevinden de kern vormt van het onderwijs en de schoolcultuur.

Doelgroep

Schoolteams primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Opbrengsten

Met het volgen en implementeren van de training Gedrag en Welbevinden in de klas worden de onderstaande resultaatdoelen behaald:

 • Jij hebt meer inzicht in moeilijk verstaanbaar gedrag en kan hier beter op reageren en anticiperen.
 • De leerlingen voelen zich meer gezien en gehoord door jou.
 • Het pedagogisch klimaat in jouw klas wordt positief beïnvloed.
 • Jij en je leerlingen verstevigen de ontwikkelkrachten zelfvertrouwen, doelgerichtheid, veerkracht en zelfinzicht.
 • Jij en je leerlingen ervaren een hogere mate van welbevinden.
 • Het potentieel leerrendement van de leerlingen wordt optimaal benut.
Aanmelden Meer informatie aanvragen
Tags: op maat – po – vo – handelingsperspectief – gedrag – welbevinden – pedagogisch klimaat – formatief observeren en handelen – prikkelverwerking – breinkennis – ontwikkeltaal – klassenklimaat – pedagogische tact – onderwijs
Wim BieldermanTraject – Welbevinden in school