Teamtraining Roos van Leary XL voor het onderwijs

Teamtraining

Teamtraining | Verdieping op kwaliteiten en drijfveren met de XL Roos van Leary – 1 dagdeel

Na deze training heb je uitgebreide kennis over het model de roos van Leary. Je weet nu hoe kwaliteiten en drijfveren samenhangen met de gedragsstijlen en kunt hierdoor gedrag beter plaatsen op de roos. Doordat je de werking zelf hebt ervaren met een praktijkcasus, kun je het hierna ook effectief toepassen in je werk.

We maken tijdens de training gebruik van een grondroos en je krijgt een gedragswaaier met alle kennis per segment. Je krijgt tevens toegang tot het online kennisplatform van Ontwikkeltaal*.

 

Programma

Dit verdiepingsprogramma Roos van Leary XL bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Effectiever communiceren en samenwerken: begrip voor kwaliteiten.

“Hoe kun je zo doen?!” Het voelt alsof iemand je dwars wil zitten: de leerling werkt niet mee, het team is te passief. Je ergert je aan iemands gedrag en je vraagt je af of daar wel een positieve intentie achter zit. De kans is groot dat die ander zich ook irriteert aan jou. Je verbetert de samenwerking en de communicatie door te ontdekken welke kwaliteiten bij de gedragsstijl van de ander horen en welke drijfveren iemand heeft. Je kunt gedrag beter plaatsen en er constructief op reageren.

 • Kwaliteiten bij de verschillende gedragsstijlen
 • Constructieve verbetering van de communicatie en samenwerking

 

Opfrissen: de werking van de Roos van Leary

Hoe zat het ook alweer met de Roos van Leary? We frissen je kennis eerst op. We bekijken samen welk gedrag bij boven/ onder en samen/ alleen hoort. En hoe je ook alweer bewust kan reageren vanuit een ander segment. Waardoor je een gedragsalternatief aanbiedt en jullie beide uit het patroon kunnen stappen.

 • Analyse van het patroon en bewust kiezen van ander gedrag
 • Horizontaal oversteken

 

Moeilijk gedrag beter begrijpen

Een leerling die onsportief is tijdens gymles omdat hij heel graag wil winnen. Hij is ‘te’ competitief. Hij overdrijft de kwaliteit en zet deze te sterk in. We zetten moeilijk verstaanbaar gedrag niet zozeer weg als ‘fout’ maar als een overdrijving van een kwaliteit. We gaan ontdekken welke kwaliteiten er zijn op de roos en waarom ze allemaal belangrijk zijn.

 • Kwaliteiten bij de verschillende gedragsstijlen
 • Te sterk ingezet

 

Grip op lastige situatie uit eigen praktijk

Die lastige situatie waar je steeds in beland en niet goed weet hoe die is op te lossen houden we tegen het licht. Door het gedrag van jou en de ander goed op de roos te plaatsen en te zien welke kwaliteiten jullie (te sterk) inzetten en wat de drijfveren achter het gedrag zijn, krijg je meer inzicht en daardoor ook weer grip op de interactie. Je communicatie wordt effectiever en de samenwerking verbeterd.

 • Wat doe jij, wat doet de ander
 • Kwaliteiten en drijfveren
 • Grip op interactie.

 

*Toegang tot de placemats met bijlagen die horen bij deze training, te weten: Welbevinden, Ontwikkeltaal & de Roos van Leary XL

Doelgroep

Schoolteams primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Aanmelden Meer informatie aanvragen

Opbrengsten

Met het volgen en implementeren van de training XL Roos van Leary worden de onderstaande resultaatdoelen behaald:

 • Jij hebt meer inzicht in jouw eigen gedrag en dat van de ander.
 • Je ben in staat om beter op gedrag te reageren en anticiperen.
 • Jij kunt gedrag in de klas beïnvloeden.
 • De leerlingen en jijzelf verstevigen de ontwikkelkrachten zelfvertrouwen, doelgerichtheid, veerkracht en zelfinzicht.

De Geschiedenis van de Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit psychologisch onderzoek naar gedrag. Het model stelt dat gedrag ander gedrag oproept. Met andere woorden: de Roos van Leary gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen, 1+1=2. De grote verdienste van het model is het feit dat de Roos inzicht geeft in:

 • welk gedrag wordt opgeroepen door welk gedrag;
 • hoe gedrag te beïnvloeden is.

De XL-versie van de Roos biedt meer inzicht in gedrag én handelingsperspectief!

Een groot misverstand over de Roos van Leary is dat sommigen stellen dat de Roos van Leary mensen wil typeren ofwel wil karakteriseren. Dit is juist niet het geval. De Roos heeft zijn naam te danken aan de  windroos. Dit is een verwijzing naar de veranderlijkheid van de windrichting. Gedrag, zo stelt Leary, is zo veranderlijk als de wind.

Tags: op maat – po – vo – handelingsperspectief – gedrag – welbevinden – pedagogisch klimaat – formatief observeren en handelen – ontwikkeltaal – klassenklimaat – pedagogische tact – onderwijs
Wim BieldermanTeamtraining | Verdieping op kwaliteiten en drijfveren met de XL Roos van Leary – 1 dagdeel