Pedagogische tact

Meer of minder…..

by Wim Bielderman on 1 mei 2023 Reacties uitgeschakeld voor Meer of minder…..

Opiniestuk over labels en passend onderwijs

Heb jij toevallig een modaal brein? Je weet wel, zo’n brein waar er de meeste van zijn? Oftewel een gemiddeld brein? Ja? Wat fijn! Wat handig! Maar wat als je nu geen modaal brein hebt, maar zo’n brein dat net wat anders is dan de meeste; een niet-gemiddeld brein? Wat dan? Ben je dan niet goed? Heb je dan een stoornis? Moet je dan een label?

Voorstel

Ik stel voor dat we afstappen van het idee dat het veelvoorkomende brein het enig juiste is.
Beschouw het bijvoorbeeld net als onze handen. Die zijn er in allerlei vormen: kort en breed, lang en slank of formaat ‘kolenschop’. Met uitstekende fijne motoriek, of haperend. Misschien niet handig, maar het betekent niet gelijk dat je een handicap of stoornis hebt.

GEMIDDELDE

Betekenis: halverwege tussen twee uitersten, wat veel voorkomt.

Laten we de diversiteit van onze breinen dus normaliseren en het niet-gemiddelde brein beschouwen als een gewoon brein. Net zoals we de verscheidenheid van handen en hun functioneren ook zien als normaal. Tenzij er echt iets aan hapert: een gebroken vinger, een aantoonbaar niet-goed werkend brein.

Moeten de labels die we bedacht hebben voor deze neurodiverse breinen dan allemaal overboord? Kieperen we ADHD, Dyslexie, ODD, Autisme, HSP, ADD en DCD zo de prullenbak in? Dat is het andere uiterste, maar we kunnen binnen het onderwijs misschien wel wat spaarzamer omgaan met deze termen. Niet afschaffen dus, maar bewuster gebruiken: alleen als de situatie er echt om vraagt naar een label grijpen.

Wat dan wel?

Het is te simpel om te zeggen dat we het aantal labels in de klas naar beneden moeten brengen en neurodiversiteit moeten omarmen. Het gaat hier immers wel om jongeren die voor echte uitdagingen komen te staan tijdens hun ontwikkelingen. Die uitdagingen zijn voor iedereen, voor elk brein anders.
Om jongeren met al hun breinvarianten optimaal in hun ontwikkeling te kunnen ondersteunen is kennis nodig! Over gedrag, over prikkelverwerking, over de basale werking van het brein, trauma, stress, kwaliteiten, voorkeuren en coping strategieën. Kortom, kennis over pedagogische en psychologische thema’s.
Moeten alle leerkrachten en docenten dan halve wetenschappers worden? Zeker niet! Maar het helpt wel enorm als je elementaire kennis over deze thema’s hebt, en dit kunt toepassen.

Wat is dan het voordeel?

Heb je die kennis in huis, dan kunnen vervolgens al je leerlingen ervan profiteren! Niet alleen degenen die in ‘het oude systeem’ misschien een label hadden gekregen, of net niet, of verschillende labels, maar ook de gemiddelde leerlingen hebben er voordeel van als jij als leerkracht of docent meer pedagogische en psychologische kennis in huis hebt.

Waar halen we deze kennis vandaan?

Die kennis is eenvoudig op te halen bij een organisatie als Ontwikkeltaal.nl
Dit landelijk platform heeft deze kennis toegankelijk gemaakt voor het onderwijs en biedt trainingen, coaching en ondersteunende materialen voor onderwijsprofessionals aan. Zo kun je onderwijs echt passend laten zijn, voor iedereen!

read more
Wim BieldermanMeer of minder…..

Het scholingsaanbod voor 2023-2024 staat online

by Wim Bielderman on 2 januari 2023 Reacties uitgeschakeld voor Het scholingsaanbod voor 2023-2024 staat online

Dé perfecte fundering voor alle gangbare sociaal emotionele methoden!

Ontwikkeltaal.nl

Ontwikkeltaal.nl is een landelijk kennisplatform voor het onderwijs dat met trainingen, trajecten en coaching in de eigen onderwijspraktijk de leraar ondersteunt in de pedagogische kant van zijn onderwijs: het realiseren van een ontwikkelgericht klimaat in de klas waarbinnen een hoge mate van welbevinden wordt ervaren.

Naast aandacht voor de didactische vaardigheden van onderwijsprofessionals is er er terecht steeds meer expliciete aandacht voor de pedagogische vaardigheden. Ontwikkeltaal is de perfecte pedagogische fundering hiervoor. De complete inhoud van de toolset van Ontwikkeltaal.nl is het best te omschrijven als een goed gevulde en georganiseerde gereedschapskist voor leraren; met infographics, denkkaders en een helpende woordenschat ten behoeve van de benadering van Gedrag, Welbevinden en het Klimaat in de klas.

read more
Wim BieldermanHet scholingsaanbod voor 2023-2024 staat online

Welbevinden in de klas

by Wim Bielderman on 27 juli 2020 Reacties uitgeschakeld voor Welbevinden in de klas

Een leerling komt pas echt tot leren in de klas als deze zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelt; het komt de mate van welbevinden van de leerling ten goede. Als leerkracht heb je hierin een sleutelrol. Je kunt hierin aanzienlijk meer bereiken dan je misschien denkt.

De mate van welbevinden in een klas is sterk afhankelijk van het heersende pedagogische klimaat. Maar andersom is dit ook het geval! Als leerlingen individueel een groot (gevoel van) welbevinden ervaren, heeft dit een positief effect op het geheel. Als je dus investeert in alle leerlingen als individu en in de groep in zijn geheel, vergroot je de kans op een open, veilig en kansrijk klassenklimaat. De Cirkel van Welbevinden geeft inzicht in de betekenisvolle aspecten rondom welbevinden in de klas en jouw rol als leraar.

Het 3G-model: de cyclus van gevoel, gedachten en gedrag

De mate van welbevinden is primair afhankelijk van de cyclus van gevoel, gedachten en gedrag.

 • Gevoel: ontstaat op basis van interne prikkels, externe prikkels en emoties.
 • Gedachten: de onbewuste en bewuste denkprocessen.
 • Gedrag: internaliserend of externaliserend gedrag.

Deze cyclus bepaalt hoe jij je op dat moment voelt, wat je denkt en hoe je handelt. Als je dus als leerkracht gedrag wilt veranderen kun je dit bereiken door de prikkeltoevoer, het gevoel en de gedachten te beïnvloeden. Maar hoe doe je dat?

De ontwikkelkrachten

De cyclus van gedrag van leerlingen kan structureel en effectief positief beïnvloed worden. Dit wordt bereikt door de ontwikkelkrachten van de leerlingen – zelfvertrouwen, zelfinzicht, veerkracht en doelgerichtheid – te verstevigen.
Deze ontwikkelkrachten zijn de bouwstenen voor positief, evenwichtig en constructief gedrag.

Vanuit welke houding kun je dat nu het beste doen?

Het vergroten van de ontwikkelkrachten kun je het beste doen vanuit positieve emoties, cognitieve empathie, veiligheid en stabiliteit en taakbewustzijn

Emoties zijn enorm besmettelijk! Als je als leraar veelvuldig vanuit positieve emoties werkt, zal dit dus aanstekelijk zijn voor jouw omgeving, de leerlingen.

Jouw interactie als leraar wordt aanzienlijk effectiever als de leerling verbondenheid ervaart; empathie. De wenselijke houding van een leraar is het tonen van cognitieve empathie. Deze vorm van empathie houdt in dat je de leerling bijstaat vanuit rationele overwegingen [in plaats van emotionele]. Cognitieve empathie wordt ook wel professionele empathie genoemd.

Tot slot: een leerling staat enkel open voor ondersteuning en begeleiding op die momenten dat het voor hem of haar er toe doet. Deze sleutelmomenten zijn het herkennen waard!

Geluk is houden van dat wat je hebt! | welbevinden

Voor informatie over ons trainingsaanbod Welbevinden, Gedrag, Prikkelverwerking en Pedagogisch klimaat in de klas ga naar:

read more
Wim BieldermanWelbevinden in de klas

De 10 geboden voor elke leraar

by Wim Bielderman on 3 juni 2020 Reacties uitgeschakeld voor De 10 geboden voor elke leraar

De 10 geboden voor elke leraar om een fijne én goede leraar te blijven of te worden.  #voorleven

 

 1. Wees jezelf en werk vanuit positieve emoties #aardig #humor
 2. Bied veiligheid en stabiliteit #voorspelbaarheid
 3. Werk vanuit cognitieve empathie, laat je niet meezuigen in emoties #helikopterview
 4. Denk en faciliteer ontwikkeling in kleine stappen #aanmoedigen
 5. Leg de lat hoog voor elke leerling en kijk naar de individuele groei #uitdagen
 6. Benadruk dat inzet voor groei zorgt  en fouten maken en tegenslagen erbij horen #geengroeizondergeknoei
 7. Neem zo objectief mogelijk waar en controleer jouw eigen perspectief
  regelmatig #dynamischperspectief #rechtvaardigheid
 8. Leer de leerling kritisch te zijn #laatjehersenskraken
 9. Bewaak je eigen grenzen #ookmaareenmens
 10. Draag uit dat iedereen uniek is, met zijn eigen kwaliteiten en waarden. #weesjezelf

Mocht je aanvullingen hebben op de 10 geboden voor de leraar, laat het ons gerust weten!

read more
Wim BieldermanDe 10 geboden voor elke leraar

Over Ontwikkeltaal.nl

by Wim Bielderman on 22 maart 2020 Reacties uitgeschakeld voor Over Ontwikkeltaal.nl

Over Ontwikkeltaal.nl

Ontwikkeltaal.nl is een landelijk kennisplatform voor het onderwijs dat met trainingen, trajecten en coaching in de eigen onderwijspraktijk de leraar PO en VO ondersteunt in de pedagogische kant van zijn onderwijs: het realiseren van een ontwikkelgericht klimaat in de klas waarbinnen een hoge mate van welbevinden wordt ervaren.

Het handelingsrepertoire van de onderwijsprofessional wordt verrijkt met praktische tools en inzichten rondom gedrag, klimaat en welbevinden in de klas!

De tools rondom gedrag en een ontwikkelgericht klimaat in de klas geeft aan elke leraar inzichten en praktische handvatten. De affectieve en effectieve benadering verstevigt zowel bij de leerling als bij de leerkracht ontwikkelkrachten zoals zelfvertrouwen, zelfinzicht, doelgerichtheid en veerkracht.

De aangereikte inzichten en handvatten zijn voor de leerlingen helpend op jonge leeftijd en daarnaast ook zeer bruikbaar tijdens hun latere leven.

De complete inhoud van de toolset van Ontwikkeltaal.nl is het best te omschrijven als een goed gevulde en georganiseerde gereedschapskist voor leraren; met infographics, denkkaders en een helpende woordenschat ten behoeve van de benadering van Gedrag, Welbevinden en het Pedagogische Klimaat in de klas.

Het is dé perfecte fundering voor alle gangbare sociaal emotionele methoden!

Ons team

Het ontwikkel- en trainersteam van ontwikkeltaal.nl is samengesteld uit leerkrachten en docenten die ‘met de voeten in de klei’ hebben gestaan. Niet alleen dragen we het onderwijs een warm hart toe; we beschikken ook nog eens allemaal over een ruime eigen onderwijservaring waar we uit putten tijdens de trainingen.

Contact Vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen

Wim Bielderman, oprichter van Ontwikkeltaal.nl

read more
Wim BieldermanOver Ontwikkeltaal.nl