Teamtraining Roos van Leary XL voor het onderwijs

Teamtraining

Teamtraining | Kennismaking met de XL Roos van Leary – 1 dagdeel

Na deze training heb je meer inzicht in gedrag en heb je concrete handvatten hoe je gedragspatronen doorbreekt. Doordat we je de trainingsinhoud zelf laten ervaren met een praktijkcasus, kun je het hierna ook effectief toepassen in je werk.

We maken tijdens de training gebruik van een grondroos en je krijgt een praktische checklist die je houvast geeft bij het vasthouden van nieuw gedrag.

 

Programma

Het programma van de teamtraining Roos van Leary bestaat uit de volgende onderdelen:

Reik de ander een gedragsalternatief aan: eigen gedrag variëren

Een collega heeft voortdurend kritiek op je; een leerling is juist heel stil; een ouder ratelt maar door zonder dat je haar kan stoppen… Bij sommige mensen voel je hoe je in een patroon belandt dat ineffectief en onprettig is. De ander doet ‘lastig’ en je zit zelf ook vast in een automatische reactie: terug kritiek hebben, veel gaan praten of juist heel stil worden. Je stapt uit zo’n patroon door gericht je eigen gedrag te veranderen. Door iets contra-intuïtiefs te doen krijg je de ander in beweging.

 • Je intuïtieve reactie
 • Variëren in positie: van onder/boven en samen/alleen

De posities herkennen & ermee spelen

De roos van Leary onderscheidt verschillende posities in communicatie: onder of boven, samen of alleen. Het is handig posities te herkennen en om ermee te kunnen spelen, zodat je ze gericht kunt inzetten. Hoe onderscheid je ‘samen’ van ‘alleen’-gedrag en wat is het verschil tussen ‘boven’ en ‘onder’?

 • De kracht van lichaams- en stemtaal
 • Kwaliteiten en kenmerken van elke positie
 • Variëren in energie

 

De relatiewens: gedrag roept gedrag op

Elk gesprek is anders en toch zijn er herkenbare patronen. Met de roos van Leary herken je relatiewensen in communicatie: als de een leidt, gaat de ander volgen; als de een tegenspreekt, gaat de ander ja-maren. Wanneer je de relatiewensen herkent, ben je minder verrast door reacties van anderen, omdat je je eigen aandeel gaat zien.

 • Gedrag roept gedrag op: de relatiewens van de roos van Leary
 • Het verschil tussen intentie en effect: de ontvanger bepaalt

 

Lastig gedrag verminderen: bewust het gedrag van de ander beïnvloeden

Hoe krijg je een leerling met twijfels in actie? Hoe kun je je kritische collega laten dimmen? Met tegengesteld interveniëren zet je je kennis van de roos van Leary bewust in: je verandert je eigen gedrag en krijgt daarmee de ander uit zijn patroon.

 • Analyse van het patroon en bewust kiezen van ander gedrag
 • Op de grondroos uitspelen van patronen
 • Volhouden van je nieuwe gedrag

Doelgroep

Schoolteams primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Aanmelden Meer informatie aanvragen

Opbrengsten

Met het volgen en implementeren van de training XL Roos van Leary worden de onderstaande resultaatdoelen behaald:

 • Jij hebt meer inzicht in jouw eigen gedrag en dat van de ander.
 • Je ben in staat om beter op gedrag te reageren en anticiperen.
 • Jij kunt gedrag in de klas beïnvloeden.
 • De leerlingen en jijzelf verstevigen de ontwikkelkrachten zelfvertrouwen, doelgerichtheid, veerkracht en zelfinzicht.

De Geschiedenis van de Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit psychologisch onderzoek naar gedrag. Het model stelt dat gedrag ander gedrag oproept. Met andere woorden: de Roos van Leary gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen, 1+1=2. De grote verdienste van het model is het feit dat de Roos inzicht geeft in:

 • welk gedrag wordt opgeroepen door welk gedrag;
 • hoe gedrag te beïnvloeden is.

De XL-versie van de Roos biedt meer inzicht in gedrag én handelingsperspectief!

Een groot misverstand over de Roos van Leary is dat sommigen stellen dat de Roos van Leary mensen wil typeren ofwel wil karakteriseren. Dit is juist niet het geval. De Roos heeft zijn naam te danken aan de  windroos. Dit is een verwijzing naar de veranderlijkheid van de windrichting. Gedrag, zo stelt Leary, is zo veranderlijk als de wind.

Tags: op maat – po – vo – handelingsperspectief – gedrag – welbevinden – pedagogisch klimaat – formatief observeren en handelen – ontwikkeltaal – klassenklimaat – pedagogische tact – onderwijs
Wim BieldermanTeamtraining | Kennismaking met de XL Roos van Leary – 1 dagdeel