Roos van Leary XL voor het onderwijs

scholing & training

De XL versie van de Roos van Leary

Om onderwijsprofessionals optimaal te kunnen ondersteunen op het gebied van gedrag in de klas heeft Ontwikkeltaal.nl de Roos van Leary doorontwikkeld naar de XL-versie voor het onderwijs. Deze uitvoering geeft nog beter inzicht in gedrag en de mogelijkheden om gedrag te beïnvloeden. De XL versie van de Roos van Leary heeft als basis de oorspronkelijke 16 gedragssegmenten en is aangevuld met ontwikkelkrachten, kwaliteiten, waarden, rollen en relatieparen. De XL-versie maakt nog duidelijker inzichtelijk wat de wisselwerking is tussen de verschillende gedragssegmenten.

De XL Roos van Leary maakt het mogelijk om zowel voor als achter het gedrag te kijken. Het biedt dus ondersteuning aan het reactief maar ook aan het proactief acteren op gedrag in de klas. Ga zelf aan de slag met de XL-Roos in jouw eigen klas en voor dat je het weet is deze verankerd in jouw leraar-DNA.

Trainingsinhoud:

  • Kennismaking & verdieping XL Roos, 1 dag

De training is in Amersfoort [op loopafstand van het centraal station]. Een overzicht van de tarieven van de diverse trainingen vind je op onze tarievenkaart. Vanaf 6 deelnemers kan de training op de eigen locatie worden gehouden.

Neem voor informatie over maatwerktrainingen of trainingen op eigen locatie contact met ons op.

Doelgroep

Schoolteams, individuele leraren, docenten, professionals die binnen de organisatie een voortrekkersrol willen vervullen, zoals interne begeleiders, zorgcoördinatoren, directies of bouwcoördinatoren.

Lees hier wat andere onderwijsprofessionals van de training vinden.

Agenda

De volgende trainingsdagen staan gepland [Kennismaking & verdieping]:

  • woensdag 18 mei 2024 [inschrijven niet meer mogelijk]
  • woensdag 22 mei 2024 [inschrijven niet meer mogelijk]

Meer data of een training op eigen locatie op aanvraag.

Aanmelden Meer informatie aanvragen

Roos van Leary M versie. Tijdens de training wordt de XL versie van de Roos van Leary geïntroduceerd.

Opbrengsten

Met het volgen en implementeren van de training XL Roos van Leary worden de onderstaande resultaatdoelen behaald:

  • Jij hebt meer inzicht in jouw eigen gedrag en dat van de ander.
  • Je ben in staat om beter op gedrag te reageren en anticiperen.
  • Jij kunt gedrag in de klas beïnvloeden.
  • De leerlingen en jijzelf verstevigen de ontwikkelkrachten zelfvertrouwen, doelgerichtheid, veerkracht en zelfinzicht.

De Geschiedenis van de Roos van Leary

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit psychologisch onderzoek naar gedrag. Het model stelt dat gedrag ander gedrag oproept. Met andere woorden: de Roos van Leary gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen, 1+1=2. De grote verdienste van het model is het feit dat de Roos inzicht geeft in:

  • welk gedrag wordt opgeroepen door welk gedrag;
  • hoe gedrag te beïnvloeden is.

De XL-versie van de Roos biedt meer inzicht in gedrag én handelingsperspectief!

Een groot misverstand over de Roos van Leary is dat sommigen stellen dat de Roos van Leary mensen wil typeren ofwel wil karakteriseren. Dit is juist niet het geval. De Roos heeft zijn naam te danken aan de  windroos. Dit is een verwijzing naar de veranderlijkheid van de windrichting. Gedrag, zo stelt Leary, is zo veranderlijk als de wind.

Tags: op maat – po – vo – handelingsperspectief – gedrag – welbevinden – pedagogisch klimaat – formatief observeren en handelen – ontwikkeltaal – klassenklimaat – pedagogische tact – onderwijs
Wim BieldermanRoos van Leary XL | Open Inschrijving