Trainingen, opleidingen en coaching Gedrag & Klimaat op school

Bied als onderwijsprofessional jouw leerlingen optimale ondersteuning in hun inhoudelijke én persoonlijke ontwikkeling, word pedagogisch expert op het gebied van gedrag en zet expliciet in op welbevinden.

Teamtraining Roos van Leary XL

Professionaliseren op het gebied van moeilijk verstaanbaar gedrag en welbevinden in de klas? Volg de Team-Training; vergroot samen de pedagogische slagkracht!

Roos van Leary XL openinschrijving

Wil jij expert worden op het gebied van moeilijk verstaanbaar gedrag en welbevinden in de klas? Dan is de Roos van Leary XL-training een goede start voor jou.

Schoolbreed traject welbevinden [PO]

Doorloop met het hele po team het complete ontwikkeltraject gedrag, pedagogisch klimaat en welbevinden in de klas en zet een schoolbrede verbeterslag in.

Welbevinden in jouw eigen klas

Laagdrempelige en praktisch ingestelde coaching en begeleiding op het gebied van gedrag en welbevinden in jouw eigen klas.

Actueel Trainingsaanbod | Open Inschrijving

De volgende trainingsdagen staan gepland voor de Training Roos van Leary XL | Hét antwoord op moeilijk verstaanbaar gedrag.

  • woensdag 18 april 2024 [inschrijven niet meer mogelijk]
  • woensdag 22 mei 2024 [inschrijven niet meer mogelijk]

Bovenstaande trainingen worden verzorgd vanuit Amersfoort op loopafstand van het centraal station.
Meer data of een training op eigen locatie op aanvraag.

Meer informatie Aanmelden

Over Ontwikkeltaal.nl

Ontwikkeltaal.nl is een landelijk kennisplatform voor het onderwijs dat met trainingen, trajecten en coaching in de eigen onderwijspraktijk de leraar PO en VO ondersteunt in de pedagogische kant van zijn onderwijs: het realiseren van een ontwikkelgericht klimaat in de klas waarbinnen een hoge mate van welbevinden wordt ervaren.

Het handelingsrepertoire van de onderwijsprofessional wordt verrijkt met praktische tools en inzichten rondom gedrag, klimaat en welbevinden in de klas!

De tools rondom moeilijk verstaanbaar gedrag en een ontwikkelgericht klimaat in de klas geeft aan elke leraar inzichten en praktische handvatten. De affectieve en effectieve benadering verstevigt zowel bij de leerling als bij de leerkracht ontwikkelkrachten zoals zelfvertrouwen, zelfinzicht, doelgerichtheid en veerkracht.

De aangereikte inzichten en handvatten zijn voor de leerlingen helpend op jonge leeftijd en daarnaast ook zeer bruikbaar tijdens hun latere leven.

De complete inhoud van de toolset van Ontwikkeltaal.nl is het best te omschrijven als een goed gevulde en georganiseerde gereedschapskist voor leraren; met psycho-educatie, infographics, denkkaders en een helpende woordenschat ten behoeve van de benadering van Gedrag, Welbevinden en het Pedagogische Klimaat in de klas.

 

Ons team

Het ontwikkel- en trainersteam van ontwikkeltaal.nl is samengesteld uit leerkrachten en docenten die ‘met de voeten in de klei’ hebben gestaan. Niet alleen dragen we het onderwijs een warm hart toe; we beschikken ook nog eens allemaal over een ruime eigen onderwijservaring waar we uit putten tijdens de trainingen.

Wij zien het als onze uitdaging om jou te bieden wat jij nodig heb om nóg beter te worden in het vak!

Het is dé perfecte fundering voor alle gangbare sociaal emotionele methoden!

Het Naslagboek & Online Kennisplatform

Al een training bij ons gevolgd? De aangeboden trainingsinhoud zoals een samenvatting van alle informatie, infographics, artikelen en kopieerbladen zijn bijeengebracht in een naslagboek en een online kennisplatform zodat we je in de dagelijkse onderwijspraktijk optimaal te kunnen ondersteunen.

Het Grote Naslagboek van ontwikkeltaal.nl is een musthave voor elke leraar om in de klas bij de hand te hebben. Het A3-boek is een handig fysiek geheugensteuntje!

Via ons online kennisplatform worden alle materialen digitaal ontsloten.

Wim BieldermanHome