mei 2020

All posts from mei 2020

De Interactie-U voor het onderwijs

by Wim Bielderman on 20 mei 2020 Reacties uitgeschakeld voor De Interactie-U voor het onderwijs

Een open, veilig en kansrijk klimaat voor iedereen! Wie streeft daar nu niet naar in zijn eigen klas? Toch is dit niet altijd even vanzelfsprekend en eenvoudig te realiseren.

Klassenklimaat
Het primaire gereedschap dat onderwijsprofessionals bezitten om deze doelstelling  te behalen is INTERACTIE. Met interactie kunnen we invloed uitoefenen op de sfeer in de klas. In alle gevallen waarin we dat goed doen, ook in de ogen van de leerling, wordt het ook wel pedagogische tact genoemd.

Ontwikkeling Pedagogische tact
Vaak wordt pedagogische tact weggezet als een ongrijpbaar begrip. Je hebt het, of je hebt het niet. Niets is minder waar! Pedagogische tact is prima te ontleden, pedagogische tact kan ook prima doorontwikkeld worden. Als je het bewustzijn en de vaardigheden vergroot van alle factoren die van invloed zijn op het tact, dan vertaalt zich dat onherroepelijk in ontwikkeling van datzelfde pedagogische tact!

Jouw favoriete leerkracht
Vraag het aan leerlingen en studenten maar ook aan personen die [al lang] niet meer naar school gaan, iedereen heeft wel een favoriete leraar. Maar wat maakt nu precies dat die leraar de favoriete leerkracht is geworden? Doe zelf onderzoek en bekijk ‘Mijn favoriete leraar’.

Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen….

De interactie-U
Om alle facetten rondom pedagogische tact in kaart te brengen is de interactie-U ontwikkeld.  Deze tool is als ware een wandelroute langs alle bezienswaardigheden van het pedagogische tact. Bij alle elementen van het tact wordt even stilgestaan.

In alle gevallen waarin we het goed doen, ook in de ogen van de leerling, wordt dat ook wel pedagogische tact genoemd.

De aanleiding
Als je tot interactie overgaat in de klas is er meestal iets gebeurd of juist niet gebeurd. Er is iets gevallen, er wordt verstorend gedrag vertoond, er wordt niet opgelet, enzovoort. De ene leraar reageert hierop door  als een soort ‘damage controller’ door de klas te rennen om te redden wat er te redden valt. Een ander zit na te kijken terwijl de hele klas rondom hem wordt afgebroken. Tussen die twee uitersten zijn nog heel veel andere reacties mogelijk. Maak voordat je tot interactie overgaat bewust een afweging: moet ik tot actie overgaan? Wat is een gepaste actie?

Onderzoek
Als je er ervoor hebt gekozen om tot interactie over te gaan is de eerste stap het uitstellen ervan, bewust worden van het oordeel dat je hebt en dit opschorten. Het oerbrein van ons stempelt direct een oordeel op elke situatie, het koppelt dingen die wij [denken te] weten aan nieuwe situaties. Vaak erg handig, behalve als het gaat om interactie met mensen. Om een goed beeld te krijgen van een situatie is het belangrijk om dit oordeel even te parkeren. Zo kun je de situatie feitelijk onderzoeken: wat gebeurt er en wat en wie zit er achter? In hoeverre is de prikkelverwerking van invloed? Is er sprake van onder- of overprikkeling? Wat zijn de veelvoorkomende achtergronden van gedrag?

bewust worden van het oordeel, en dit opschorten. ….

Ik
Er is onderzoek gedaan naar de achtergronden van tact. In alle gevallen waarin een leerling of student een aanpak van een onderwijsprofessional als pedagogisch tactisch omschrijft is de leraar met volle aandacht betrokken bij het moment. Maar hoe doe je dat? En wat houdt met volle aandacht en optimaal zelfbewustzijn aanwezig zijn voor jou in?

De ontwerpfase
Deze laatste fase van de interactie-u is wat mij betreft het interessantst. Hoe vertaal je nu alles wat je hebt waargenomen in de klas in een gepaste actie? En interessanter nog, welke wetmatigheden rondom gedrag kunnen je hierin ondersteunen? In dit deel wordt naast inzicht met name handelingsperspectief aangeboden!

Met welke woorden en welke non-verbale signalen ga ik de interactie vormgeven?

Ontwikkeltaal
De laatste stap van de interactie-u is het bepalen van de taal. Met welke woorden en welke non-verbale signalen ga je de interactie vormgeven? Hoe zorg je ervoor dat jouw actie doelmatig is? Hoe kom je tot pedagogische tact?

 

Wil je meer inzicht in de achtergronden van welbevinden, gedrag, mogelijk aanpakgedrag en beschikbare effectieve hulpmiddelen? Kijk dan bij onze artikelen, downloads en naar ons aanbod teamtrainingen op ontwikkeltaal.nl.

read more
Wim BieldermanDe Interactie-U voor het onderwijs